Spring naar content

Monitoring datakwaliteit pensioenfonds

Home » Diensten voor het pensioenfonds » Monitoring datakwaliteit pensioenfonds

De wettelijke verantwoordelijkheid van de pensioenadministratie en de daarin opgenomen data ligt bij het bestuur van het pensioenfonds. En daarmee dus ook het datarisico. Als het goed is, heb je hierover strikte afspraken gemaakt met je verwerker en zijn deze vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). Maar hoe weet je zeker dat de gegevens die wellicht jaren geleden aan de verwerker zijn aangeleverd, nog steeds de juiste gegevens zijn? Hoe stel je vast dat alle mutaties juist zijn verwerkt en vastgelegd? Hoe sta je borg voor de veiligheid van de vastgelegde gegevens? En wellicht niet direct aan de orde maar zeker niet ondenkbaar: hoe wissel je zonder problemen van verwerker en sta je dan in voor de kwaliteit van de over te brengen gegevens en/of de kwaliteit van je administratie?

Met de inzichten die onze dienst ‘Monitoring Datakwaliteit Pensioenfonds’ je geeft, worden deze vragen opeens eenvoudig te beantwoorden.

Inzicht in datakwaliteit en -risico’s

In samenwerking met de PUO laden wij een afslag van de data in het DataTrust Conclusion platform. Vervolgens controleren wij de data op kwaliteit en maken wij inzichtelijk welke risico’s je als pensioenfonds loopt en welke acties er nodig zijn om de risico’s te mitigeren. In dit proces bewaken we zorgvuldig dat privacy en security goed geborgd en geregeld zijn. Als fondsbestuurder krijg je met een dashboard volledige inzage in de kwaliteit van de data. De datakwaliteitsissues worden gedeeld met de PUO. Het is de verantwoordelijkheid van de PUO om de issues structureel op te lossen.

In de vervolgfase monitoren we de data continu en biedt het dashboard niet alleen inzicht in de datakwaliteit, maar ook in de risico’s en het verbeterproces. Bovendien wordt het eenvoudig om intern en extern te rapporteren.

Welke faciliteiten biedt de dienst ‘Monitoring Datakwaliteit Pensioenfonds’?

Met de dienst ‘Monitoring Datakwaliteit Pensioenfonds’ helpt DataTrust Conclusion je te voldoen aan de door DNB opgestelde datakwaliteitsnormen en maak je onder andere gebruik van onderstaande faciliteiten.

 • Rapportages van bevindingen over de periodieke monitoring op juistheid en volledigheid van de pensioenadministratie
 • Dashboards met actuele informatie over KRI’s en KPI’s die inzicht geven in de effectieve werking van de beheersmaatregelen en ‘key’ controls
 • Rapportages van bevindingen over de juistheid en volledigheid van de aangeleverde data door de PUO en andere dataleveranciers, inclusief Service Level-managementrapportages, waarin expliciet verantwoording wordt afgelegd over beheersing en kwaliteit van aangeleverde data
 • Borging van historische data

Naast de standaard monitoring-faciliteiten biedt DataTrust Conclusion een aantal aanvullende diensten.

Wat levert de dienst ‘Monitoring Datakwaliteit Pensioenfonds’ op?

 • Je voldoet aan de visie van DNB in relatie tot digitalisering toezicht pensioenfondsen
 • Een gespecialiseerde dienst op basis van uitbesteding conform artikel 34 PW
 • Juiste informatie en rapportages om te voldoen aan IORP II
 • Input op Eigen Risico Beoordeling (ERB)
 • Je voldoet aan de eisen die de toezichthouder stelt aan het vergroten van de aanpasbaarheid en beheersbaarheid van data (periodieke analyse en rapportage)
 • Minder druk van de toezichthouder dankzij beheersbaarheid, inzicht en transparantie
 • Structurele kostenbesparing voor analyse- en herstelwerkzaamheden
 • Onafhankelijkheid van uitvoering en technologie
 • Een wendbaar en toekomstbestendig pensioenfonds

Meer informatie?

Wil je weten wat de dienstverlening van DataTrust Conclusion voor jouw pensioenfonds kan betekenen? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Plan je adviesgesprek
Scroll naar boven