Het pensioenfonds in control over pensioendata

Het pensioenfonds in control voor een toekomstbestendige pensioengarantie

DataTrust Conclusion controleert en beheert de data van pensioenadministraties en helpt de pensioengarantie toekomstbestendig te maken. De dienstverlening van DataTrust Conclusion ondersteunt het pensioenfonds bij de transitie naar een wendbaar fonds dat kan meebewegen met de veranderende eisen en wensen van de wetgever, de deelnemer en de werkgever.

Onze dienstverlening in beeld

Voor de transitie naar een wendbaar pensioenfonds is goede controle over de datahuishouding en datakwaliteit een randvoorwaarde. Dit legt de basis voor het beheersen van de kosten per deelnemer, een effectieve informatieverstrekking, tijdige uitbetaling, juiste verslaglegging en bovenal waardecreatie voor de deelnemers.

Monitoring datakwaliteit pensioenfonds

Goede datakwaliteit is de voorwaarde voor een succesvolle digitale transformatie naar een toekomstvast pensioenfonds. Het DataTrust Conclusion dashboard biedt volledige inzage in de juistheid en volledigheid van de pensioenadministratie.

Innovatieve diensten voor het pensioenfonds

DataTrust Conclusion biedt een aantal aanvullende diensten, zoals transities van pensioen-administraties, het uitvoeren van Quinto-P onderzoek en het afdekken van risico’s die verbonden zijn aan de verplichtstelling BPF.

Het DataTrust Conclusion platform

Het DataTrust Conclusion platform is ontworpen om de dienstverlening van DataTrust Conclusion veilig en efficiënt te laten verlopen. De opzet van het platform sluit aan bij de DNB Good practice ‘Robuuste pensioenadministratie’.

Waarom kiezen voor DataTrust Conclusion?

Grip op uitvoeringskosten

Expliciete scheiding van uitvoering en controle op de uitvoering

Effectieve besluitvorming door hoge datakwaliteit

Onafhankelijk van pensioen-uitvoeringsorganisatie

Borging van historische data
(Quinto-P)

Volledige transitiefunctionaliteit

Vergroten van wendbaarheid

Meer dan 20 jaar ervaring met een grote diversiteit aan voorbeeldcases

Het DataTrust Conclusion datakwaliteitskeurmerk voor het pensioenfonds en de uitvoerder!

Alles wat wij doen heeft tot doel de kosten per deelnemer te reduceren

- Minder kosten voor foutherstel -

- Minder kosten voor accountancy (zoals jaarwerk) -

- Minder kosten voor communicatie (pensioen 123) -

- Minder actuariële inspanning benodigd -

- Minder kosten bij transitie en geen dataverlies -

- Waardecreatie dankzij het dataplatform -

isae 3402 type2 certified-badge
iso 27001 certified badge

DataTrust Conclusion is ISAE 3402 type 2 en ISO 27001 gecertificeerd.

Hot ITem Groep - Expert in Factbased Improvement

Bekijk hier wat wij precies verstaan onder Factbased Improvement!

Wij zijn DataTrust Conclusion

Meer informatie?

Wil je weten wat de dienstverlening van DataTrust Conclusion voor jouw pensioenfonds kan betekenen? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.